Product Image
InstaPrevue
Избрани A / V приемници разполагат с лицензирана InstaPrevue технология за визуално управление на входовете от Silicon Image. InstaPrevue технологията показва серия от миниатюрни видеа на екрана, представляващи наличното съдържание на устройствата, свързани чрез HDMI. Функцията е достъпна чрез екрана на Home Menu. InstaPrevue технология прави преминаването на HDMI входовете и избора на съдържание много по- лесно.