Доставка

Начин на доставка

BestHiFiStore доставя своите стоки за страната с помощта на куриерска компания Еконт.За района на София доставките се извършват от куриер на BestHiFiStore. Доставката, както с куриер на Еконт, така и с куриер на BestHiFiStore се извършва до мястото посочено в поръчката.

Какво включва доставката

В доставката се включват поръчаните стоки, фактура и гаранция за стоките.

Срокове за доставка

За цялата страна доставката е в рамките на 24 часа

Цени на доставка

Доставката е за сметка на клиента за територията на Република България. Изчисляването е

автоматично и се калкулира при финализирането на поръчка.

Връщане на стока

Извадка от Закона за защита на потребителите с последно изм. ДВ. бр. 23 от 27 март 2009г.

Чл. 55. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 7 работни дни, считано от датата на:
1. получаване на стоката от потребителя, когато са изпълнени изискванията на чл. 54 - за стоки;
2. сключване на договора, а когато задълженията по чл. 54 са изпълнени след сключването на договора - от деня на тяхното изпълнение, но не по-късно от срока по ал. 3 - за услуги.
...
(6) Доставчикът е длъжен да възстанови на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.
(7) Потребителят е длъжен да съхранява получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

Закон за защита на потребителите в сайта на Комисията за защита на потребителите (КЗП)